Wersja do wydruku
  
Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę układu drogowego

Spółka Tramwaje Warszawskie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz
z budową trasy tramwajowej. Najniższą cenę, w wyniku aukcji elektronicznej, złożyli wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A. 78 792 754,42 zł brutto. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację inwestycji.

Ceny ofert (brutto) po aukcji elektronicznej wynoszą:
1. TORPOL S.A.   78 800 891,15 zł;
2. Trakcja PRKiI S.A. (przed zmianą Trakcja S.A.)  87 920 010,00 zł;
3. Wykonawcy występujący wspólnie:
Balzola Polska Sp. z o. o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A.  78 792 754,42 zł;
4. Wykonawcy występujący wspólnie:
TOR–KAR–SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa i Przedsiębiorstwo TOR–KAR–SSON Zbigniew Kargul i Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 88 208 529,75 zł.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. rozbudowę i przebudowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej), w tym przebudowę skrzyżowań z ulicami: Górczewską, Pełczyńskiego, Wrocławską/Hery i Radiową oraz rozbudowę ulicy na odcinku Wrocławska–Radiowa (po rozbudowie odcinek będzie miał po 2 dwupasmowe jezdnie w każdym kierunku) wraz
z budową ciągów pieszo–rowerowych;
2. rozbudowę i przebudowę ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyjskiej do  ul. Uniejowskiej), w tym, m.in. przebudowę jezdni
i budowę ciągów pieszo-rowerowych;
3. budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową: trawiastą i asfaltową (wzdłuż przystanków i na odcinkach wspólnych z jezdnią) oraz podsypkowej, z zabudową tłuczniową (na wiadukcie nad trasą S8)
o łącznej długości około 5,20 kmtp (kilometr toru pojedynczego), w tym: 3,60 kmtp nowych torów oraz 1,60 kmtp torów koniecznych do przebudowy w węzłach rozjazdowych i na odcinkach dojazdowych do węzłów na skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową i ul. Górczewską.

Nowa trasa tramwajowa w ciągu ul. Powstańców Śląskich zostanie zbudowana w pasie dzielącym ul. Powstańców Śląskich na odcinku od węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Radiowa/Powstańców Śląskich do węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Górczewska/Powstańców Śląskich i będzie stanowiła połączenie istniejących tras tramwajowych. 
W zakres zamówienia wchodzi również budowa i przebudowa układu zasilania oraz budowa oświetlenia i odwodnienia jezdni, torowisk, a także przystanków. Inwestycja obejmuje przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym m.in.: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych), będącej w kolizji z planowaną inwestycją. Perony przystankowe, które powstaną w ramach kontraktu, zostaną wyposażone w wiaty i instalacje przystosowane do zamontowania tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie
i wdrożenie projektów organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz projektu docelowej organizacji ruchu wraz
z sygnalizacją świetlną. Na koniec wykonawca będzie miał za zadanie zagospodarowanie terenu (m.in. zieleni).


Otwarcie ofert w przetargu na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej

Spółka Tramwaje Warszawskie otworzyła oferty w przetargu na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej.
W ciągu tygodnia złożone oferty zostaną ocenione.

W przetargu  oferty złożyli:
1. TORPOL S.A. (Polska) - netto: 69 494 220,45 zł, brutto: 85 477 891,15 zł;
2. Trakcja PRKiI S.A. (Polska) - netto: 73 187 000,00 zł, brutto: 90 020 010,00 zł;
3. Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola S.A. (Hiszpania) - netto: 65 034 759,70 zł, brutto: 79 992 754,42 zł;
4. Wykonawcy występujący wspólnie: TOR – KAR – SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR – KAR – SSON Zbigniew Kargul (Polska) i Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń   PeBeKa S.A. ( Polska) -.netto: 71 714 251,83 zł, brutto: 88 208 529,75 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację inwestycji.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. rozbudowę i przebudowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej), w tym przebudowę skrzyżowań z ulicami: Górczewską, Pełczyńskiego, Wrocławską/Hery i Radiową oraz rozbudowę ulicy na odcinku Wrocławska – Radiowa (po rozbudowie odcinek będzie miał po 2 dwupasmowe jezdnie w każdym kierunku) wraz
z budową ciągów pieszo–rowerowych;
2. rozbudowę i przebudowę ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyjskiej do  ul. Uniejowskiej), w tym m.in. przebudowę jezdni
i budowę ciągów pieszo–rowerowych;
3. budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową: trawiastą i asfaltową (wzdłuż przystanków i na odcinkach wspólnych z jezdnią) oraz podsypkowej, z zabudową tłuczniową (na wiadukcie nad trasą S8)
o łącznej długości około 5,20 kmtp (kilometr toru pojedynczego), w tym: 3,60 kmtp nowych torów oraz 1,60 kmtp torów koniecznych do przebudowy w węzłach rozjazdowych i na odcinkach dojazdowych do węzłów na skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową i ul. Górczewską.

Nowa trasa tramwajowa w ciągu ul. Powstańców Śląskich zostanie zbudowana w pasie dzielącym ul. Powstańców Śląskich na odcinku od węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Radiowa/Powstańców Śląskich do węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Górczewska/Powstańców Śląskich i będzie stanowiła połączenie istniejących tras tramwajowych.

W zakres zamówienia wchodzi również budowa i przebudowa układu zasilania oraz budowa oświetlenia i odwodnienia jezdni, torowisk, a także przystanków. Inwestycja obejmuje przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym m.in.: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych), będącej w kolizji z planowaną inwestycją. Perony przystankowe, które powstaną w ramach kontraktu zostaną wyposażone w wiaty i instalacje przystosowane do zamontowania tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie
i wdrożenie projektów organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz projektu docelowej organizacji ruchu wraz
z sygnalizacją świetlną. Na koniec wykonawca będzie miał za zadanie zagospodarowanie terenu (m.in. zieleni).


Tramwaj na Tarchomin coraz bliżej

Dnia 28 lutego 2014 r. podpisana została umowa na budowę linii tramwajowej na Tarchomin. Nowe, zielone torowisko połączy trasę na moście Marii Skłodowskiej-Curie z nową pętlą przy ul. J. Mehoffera.

1.JPG

Tramwaje Warszawskie wraz z Zarządem Transportu Miejskiego podpisały umowę na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. J. Mehoffera) z firmą ZUE S.A. Kontrakt opiewa na kwotę 64 199 999 zł brutto. Wykonawca ma 10 miesięcy na budowę. Firma została wybrana w przetargu z aukcją elektroniczną.

2.JPG

Nowa trasa szybko i sprawnie dowiezie mieszkańców tego rejonu Białołęki do stacji metra Młociny. Szacowany czas podróży to ok. 14 minut. Długość trasy to 4,5 km; będą na niej trzy przystanki – Myśliborska, Tarchomin, Mehoffera. Wszystkie perony będą przystosowane do tramwajów niskopodłogowych. Torowisko na całej długości zostanie wykonane na podbudowie betonowej i obsiane trawą. Przy przystankach i przejazdach drogowych położony będzie asfalt. Wybrana firma wykona także podstację trakcyjną „Ćmielowska” oraz niezbędną przebudowę infrastruktury drogowej.

Zarząd Transportu Miejskiego planuje dalszy odcinek tej trasy – do pętli Winnica. Aktualnie przygotowywany jest wniosek
o wydanie decyzji ZRID. Będą to kolejne cztery przystanki, trasa tramwajowa zakończy się wtedy w niewielkiej odległości od ul. Modlińskiej. Do Młocin będzie można stamtąd dojechać w 21 minut.

3.JPG