Wersja do wydruku
 
Zaproszenie Spółki Tramwaje Warszawskie na Dzień Ziemi 2015 – „Z energią zmieńmy źródła”.

26 kwietnia (niedziela) w godzinach 10:00-18:00 zapraszamy na Pole Mokotowskie na tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi. Dla osób odwiedzających nasze stoisko przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, m.in. grę ekologiczną „Koło fortuny, czyli zakręć kołem” oraz „Multimedialny quiz ekologiczny”. Za udział w tych konkursach będzie można otrzymać ciekawe upominki. W tym roku Dzień Ziemi jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. Spółka Tramwaje Warszawskie jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Spółka Tramwaje Warszawskie zaprasza na swoje stoisko zlokalizowane na Polu Mokotowskim (Sektor Wymiany Informacji, stoisko nr 7 po lewej stronie). W tym roku przygotowaliśmy dla naszych gości grę ekologiczną „Koło fortuny, czyli zakręć kołem” orazMultimedialny quiz ekologiczny”. W obu konkursach będzie można wygrać ciekawe upominki (m.in. sadzonki, drzew i kwiatów). Na stoisku zaprezentowane zostaną także elementy torowiska, które przyczyniają się do obniżenia hałasu i wibracji. Pracownicy Spółki będą przedstawiać projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Poza tym każdy będzie mógł się dowiedzieć się dlaczego transport szynowy jest ekologiczny.

 

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone obecnie w 192 krajach, organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. Różnie na całym świecie odbywają się te obchody - są marsze, wystawy, wiece, wspólne sadzenie drzew. W Polsce tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Naszymi uczestnikami są rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, polskie parki narodowe, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. W festynie plenerowym bierze udział ok. 40 tys. osób.

 

Patronat honorowy: Minister Środowiska, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Organizator: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,

Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sponsorzy: Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. , Electro System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Eko – Punkt Organizacja Odzysku S.A

Współorganizacja: Lasy Państwowe, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., Polskie Parki Narodowe, Kampinoski Park Narodowy.

Patronat medialny: Polskie Radio RDC, Metro, Metro Warszawa, portal edukacji ekologicznej, Ulica Ekologiczna


Utrudnienia w ruchu związane z remontem torowiska na ul. Rakowieckiej

Od poniedziałku, 20 kwietnia od ok. godz. 4.00 kierowcy nie będą mogli przejechać prosto w ciągu wschodniej jezdni ul. św. Andrzeja Boboli przez skrzyżowanie z ul. Rakowiecką w kierunku ul. Stefana Batorego. Utrudnienia potrwają do 10 maja.

Na skrzyżowaniu ulic św. Andrzeja Boboli i Rakowieckiej wyłączony z ruchu zostanie fragment jezdni z przejazdem tramwajowym. W rezultacie zamknięta zostanie możliwość jazdy na wprost w ciągu ul. św. Andrzeja Boboli (od strony ul. Wołoskiej) w kierunku ul. Stefana Batorego. Objazd w tym kierunku zostanie poprowadzony ulicami A.J. Madalińskiego i al. Niepodległości. Utrzymana zostanie jednak możliwość skrętu w prawo z ul. św. Andrzeja Boboli w ul. Rakowiecką. Natomiast wyjeżdżający z ul. S. Żaryna nie będą mogli pojechać prosto w ul. Rakowiecką i będą musieli się pojechać w prawo lub w lewo w ul. św. Andrzeja Boboli. Utrudnienia związane są z remontem torowiska tramwajowego w ul. Rakowieckiej i potrwają do 10 maja.

Po 10 maja kontynuowane zostaną prace torowe na ul. Rakowieckiej  (odc. ul. Bruna – ul Boboli). Wykonana zostanie także zabudowa trawiasta tego torowiska.


Otwarcie wschodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich

Z 2/3 kwietnia zostanie otwarta wschodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich. W ostatnich dniach na jezdni ułożona została ostatnia warstwa ścieralna asfaltu. Inwestycja została zrealizowana w ramach zbudowanej wcześniej trasy tramwajowej na ul. Powstańców Śląskich (odc. ul. Radiowa – ul. Górczewska). Do 23 kwietnia potrwają ostatnie prace wykończeniowe w zakresie odtworzenia zieleni oraz nawierzchni ścieżek rowerowych.

W ciągu ostatnich tygodni zostały wykonane roboty w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych, odbudowy konstrukcji ulicy Bolkowskiej, Radiowej – strona zachodnia skrzyżowania oraz ułożenia warstwy ścieralnej na części wschodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich i na skrzyżowaniach z ul. Górczewską i Radiową.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z 2/3 kwietnia.

Zakres inwestycji

W ramach tej inwestycji zrealizowano m.in.:

  1. rozbudowę i przebudowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej), w tym przebudowę skrzyżowań z ulicami: Górczewską, Pełczyńskiego, Wrocławską/Hery i Radiową oraz rozbudowę ulicy na odcinku Wrocławska–Radiowa (po rozbudowie odcinek ma po dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) wraz z budową ciągów pieszo–rowerowych;
  2. rozbudowę i przebudowę ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyjskiej do  ul. Uniejowskiej) w tym, m.in.: przebudowano jezdnie i budowę ciągów pieszo–rowerowych zapewniających dowiązanie do ciągów już istniejących (w tym drogi rowerowej po północnej stronie ul. Radiowej);
  3. budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową: trawiastą (na większości długości trasy) i asfaltową (wzdłuż przystanków i na odcinkach wspólnych z jezdnią) oraz podsypkowej, z zabudową tłuczniową (na wiadukcie nad trasą S8) o łącznej długości około 5,20 kmtp (kilometr toru pojedynczego), w tym: 3,60 kmtp nowych torów oraz 1,60 kmtp torów koniecznych do przebudowy w węzłach rozjazdowych i na odcinkach dojazdowych do węzłów na skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową i ul. Górczewską.

W ramach tej inwestycji wcześniej zakończono także prace w zakresie: przebudowy i budowy nowej trasy tramwajowej i przebudowy i budowy zabezpieczenia infrastruktury podziemnej (w tym m.in.: sieci wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazowych, będących w kolizji z planowaną inwestycją), drugiej jezdni ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Radiowej do ul. Wrocławskiej.

Zakończenie wszystkich robót jest planowane najpóźniej do 23 kwietnia 2015 r.

Projekt „Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitarnych.


Nie pozwól złodziejowi zrobić się w jajo!

Ruszyła kolejna odsłona kampanii społeczno-edukacyjnej, którą ZTM prowadzi wspólnie z Wydziałem Wywiadowczo-Patrolowym Komendy Stołecznej Policji. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o kampanii na stronach ZTM.