Wersja do wydruku

Omnibusy znowu na ulicach Warszawy

 
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem jazdy.
UWAGA: w dni upalne oraz deszczowe kursowanie omnibusu konnego może zostać zawieszone.


Komunikat dotyczący kostki brukowej na Czynszowej

Od kilku dni wzmogło się zainteresowanie mediów remontem torowiska prowadzonym przy ul. Czynszowej. Pojawiły się doniesienia o rzekomym usunięciu starej kostki granitowej. W związku  z tym pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane.
 
Podczas projektowania remontu pętli Czynszowa projektant - firma Drogowa Pracownia Projektowa Jacek Żuraw - uzyskał opinię Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków stwierdzającą, że obszar ten nie podlega ochronie konserwatorskiej.  
 
Kostka, która znajdowała się w obrębie torowiska jest współczesna i nie stanowi żadnej wartości historycznej.
 
Od samego początku Spółka planowała zabezpieczenie kostki granitowej, znajdującej się na podjazdach do budynków, a po zakończeniu remontu torowiska oraz oczyszczeniu jej powrót na podjazdy przed kamienicami. Zależy nam wszystkim na tym, by chodniki przed kamienicami zachowały swój historyczny klimat.
 
W obrębie torowisk położona zostanie kostka rzędowa granitowa - w miejsce wcześniejszej nawierzchni ułożonej podczas ostatniego remontu torów (typowa kostka granitowa).
 
Uzgodniono także, że przy kolejnych remontach torowisk i nawierzchni stare elementy nawierzchni granitowej będą, w miarę możliwości, zabezpieczane
i zachowywane. W niektórych przypadkach możliwe będzie także jej wtórne ułożenie.
 
Potwierdziło to spotkanie pomiędzy przedstawicielami Spółki Tramwaje Warszawskie, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Pełnomocnikiem ds. rewitalizacji.
 
Stołeczny Konserwator Zabytków i Zarząd Tramwajów Warszawskich


Kursowanie omnibusu konnego wydłużone

Z przyjemnością informujemy, że kursowanie omnibusu konnego zostaje przedłużone do 16 października.


Warszawskie Badanie Ruchu Online - zapraszamy do wypełnienia ankiety!

Od 24 września do 25 października dostępna jest w tym miejscu: ankieta Warszawskie Badanie Ruchu Online, badająca poziom zadowolenia z podróżowania komunikacją miejską.

Pytania dotyczą miejsc odwiedzanych przez Pasażerów, środków transportu, które dowoziły do pracy, szkoły czy też rodziny lub znajomych, sposoby spędzania wolnego czasu oraz godziny odbywanych podróży.

Ankieta jest anonimowa, a udzielone odpowiedzi objęte ochroną i można ją wypełniać dowolną ilość razy tworząc swoisty "dzienniczek podróży".

Zachęcamy do jej wypełnienia!

 

WBR.png


Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwajowej łączącej Wolę, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów

Spółka Tramwaje Warszawskie otworzyła oferty w przetargu na: „wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. W ciągu miesiąca dokonana zostanie ocena złożonych ofert.

W przetargu oferty złożyli:

 1. Transprojekt Gdański Sp. z o.o.; cena netto: 4 651 000,00 zł, cena brutto:
  5 720 730,00 zł;
 2. Progreg Sp. z o.o.; cena  netto: 3 986 708,00 zł, cena brutto: 4 903 650,84 zł;
 3. Halcrow Group Limited; cena netto: 2 709 828,00 zł, cena brutto: 3 333 088,44 zł;
 4. Wykonawcy występujący wspólnie: Idom Ingenieria y Consultoria S.A. (Lider Konsorcjum) Hiszpania oraz IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum); cena netto: 3 122 200,00 zł; cena brutto:
  3 840 306,00 zł;
 5. Wykonawcy występujący wspólnie: Safege S.A.S (Lider Konsorcjum) Francja oraz  Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum); cena netto:
  2 899 326,00 zł, cena brutto: 3 566 170,98 zł;
 6. Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.; cena netto: 3 877 806,00 zł, cena brutto:
  4 769 701,38 zł;
 7. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.; cena netto: 3 950 000,00 zł, cena brutto: 4 858 500,00 zł.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  „wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla potrzeb budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Zamówienie obejmuje m.in.: projekt stałej organizacji ruchu i analizę układu zasilania trakcji tramwajowej, a także materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będą stanowić podstawę do późniejszego wykonania dokumentacji projektowej.

Jeden przetarg – sześć zadań

Zamówienie obejmuje równoległą realizację sześciu zadań w trzech etapach, w zakresie:

Zadanie A: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego;

Zadanie B: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od Dworca Zachodniego do węzła Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Grójecka;

Zadanie C: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej przez ulice: Żwirki i Wigury, Rostafińskich (na obrzeżach Pola Mokotowskiego) i Boboli;

Zadanie D: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od stacji metra Pole Mokotowskie do ul. św. Bonifacego przez ulice: Rakowiecką, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego z rozgałęzieniami w ul. Gagarina
i w ul. św. Bonifacego (do obecnej pętli autobusowej Stegny);

Zadanie E: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. św. Bonifacego do Południowej Obwodnicy Warszawy przez
ul. Sobieskiego i al. Rzeczpospolitej z odnogą w ul. Branickiego;

Zadanie F: koncepcja torów odstawczych bądź pętli klasycznej w rejonie stacji metra Ratusz-Arsenał.

Terminy i realizacja zamówienia

W I etapie, w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca  przygotuje m.in.: pełną inwentaryzację terenu, opracuje koncepcję układu geometrycznego trasy tramwajowej, określi zakres inwestycji poprzez wskazanie numerów działek i obrębów oraz przeprowadzi analizę ich stanu własności. Wykonawca przedstawi także potencjalne kolizje z istniejącą i planowaną infrastrukturą, wykona projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej, określi szacunkowe koszty budowy i eksploatacji tras w podziale na typy konstrukcji torowisk i inne istotne elementy w oparciu o ceny wskaźnikowe.

W  II etapie, w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca opracuje dla każdego Zadania materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

W III etapie Wykonawca wykona ostateczną wersję opracowania dla wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z zakresem koncepcji, a także przygotuje materiały dodatkowe (m.in.: uzyska warunki techniczne na przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury, dokona analizy układu zasilania podstacji trakcyjnych, opracuje propozycje przebiegów tras kabli trakcyjnych, dokona kalkulacji kosztów budowy – w tym usunięcia kolizji oraz zagospodarowania terenu – i utrzymania trasy. Wykonawca będzie musiał także uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Koncepcja będzie stanowiła istotny krok do budowy trasy. Dzięki niej uzyskana zostanie decyzja środowiskowa – kluczowy dokument dla realizacji każdej inwestycji infrastrukturalnej, niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.