Wersja do wydruku

11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny” - Nowodwory)

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny” - Nowodwory)    wpłynęło 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Trasa będzie zakończona układem torowym, umożliwiającym zmianę kierunku jazdy tramwaju. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację zamówienia od czasu podpisania umowy. Rozpoczęcie budowy trasy planowane jest na drugi kwartał 2016 roku, a zakończenie wszystkich prac - do końca 2016 roku.

Wnioski złożyli:

 1. TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. SK (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Trakcja PRKiI SA (Polska),
 2. Comsa SA (Hiszpania),
 3. AB Kauno Tiltai  (Litwa);
 1. Poltores Sp. z o.o. (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Balzola Polska Sp. z o. o., Construcciones y Promociones Balzola, SA, Hiszpania,
 2. TAUMER Sp. z o.o. (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Skanska SA (Polska),
 2. Skanska SK a.s. (Słowacja),
 3. Skanska a.s. (Czechy);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Mostostal Warszawa SA  (Polska),
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o. o. (Polska),
 3. ELEKTROBUDOWA SA (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. BUDIMEX SA  (Polska),
 2. Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. (Polska),
 3. KZN RAIL Sp. z o.o. (Polska);
 1. TORPOL SA (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. ZUE S.A. (Polska),
 2. Strabag Sp. z o.o. (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ( Polska),
 2. „Planeta” Sp. z o. o. Polska); 
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. (Polska),
 2. Torkol Sp. z o.o. (Polska).

Zakres zamówienia

Zadaniem wykonawcy wybranego w przetargu będzie budowa trasy tramwajowej o długości ok. 1,5 km w ciągu ul. Światowida na odcinku: Tarchomin Kościelny (wcześniej pętla Mehoffera)–ul. Strumykowa.  W ramach zamówienia wykonane zostaną 4 perony przystankowe zlokalizowane na skrzyżowaniach ulic: Światowida z  H. Ordonówny i  M. R. Stefanika. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty branży konstrukcyjnej, torowej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, teletechnicznej, wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamówienie przewiduje m.in.:

 1. budowę budynku stacji prostownikowej trakcyjnej „Nowodwory” wraz
  z wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz budowę układu kablowego;
 2. budowę torowiska o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową asfaltową lub trawiastą (w zależności od lokalizacji);
 3. przebudowę ul. Światowida oraz zmiany układu drogowego wynikające z budowy trasy tramwajowej (przebudowę istniejących skrzyżowań, ciągów pieszych i rowerowych itp.);
 4. budowę lub przebudowę elementów elektroenergetycznych takich jak m.in.: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające
  i powrotne, kable trakcyjne, światłowodowe i sterownicze, przyłącza energetyczne i oświetlenia ulicznego;
 5. budowę i przebudowę odwodnienia jezdni i torowiska wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
 6. budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej;
 7. przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej znajdującej się w kolizji z budowaną trasą tramwajową, w tym m.in.: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kabli elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, sieci c.o. i gazowych, instalacji oświetlenia ulicznego itp.;
 8. budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych m.in.: oświetlenie, instalacji elektrycznej zasilania biletomatów, monitoringu miejskiego oraz systemu informacji głosowej i wizualnej (SIP);
 9. zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” zgłoszonego do dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


Warsztaty edukacyjne „Tajemnica Tramwaju”

Za nami już ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne zorganizowane w ramach kampanii „Bądźmy Razem Bezpieczni”. Blisko 1 000 uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych wzięło udział w specjalnie przygotowanych warsztatach mających na celu utrwalenie małym pasażerom wiedzy z zakresu zasad podróżowania oraz – w konsekwencji – zwiększenie bezpieczeństwa osób podróżujących komunikacją miejską.

Podczas 20 spotkań dzieci posiadły wiedzę z zakresu kulturalnego i poprawnego zachowania się w tramwaju oraz na przystanku – a wszystko to w przystępnej formie warsztatowej. Uczniowie poznali bliżej jedne z najważniejszych zawodów w komunikacji publicznej jakimi są praca motorniczego oraz kontrolera biletów. Animatorzy zadbali o to, by doceniali i szanowali także pracę tych, których na co dzień nie widać w tramwaju, a których wykonywany zawód jest równie ważny dla sprawnego, przyjemnego i bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską.

Nauka poprzez zabawę

Dzieci miały za zadanie odtworzyć wygląd tramwaju, uwzględniając wszystkie jego elementy, same stając się na moment: miejscem do siedzenia, kasownikiem i kabiną motorniczego oraz pantografem. Odgadywały także znaczenie poszczególnych części tramwajowych i umiejscawiały je w przestrzeni tramwaju.

1.JPG

Następnie najmłodsi zainscenizowali krótkie sytuacje, których jesteśmy świadkami na co dzień, prezentując nieprawidłowe zachowania w tramwaju, a zadaniem pozostałych było odgadnięcie jaka zasada dotycząca kultury podróżowania została złamana i jak należałoby w tej sytuacji zachować się prawidłowo. Każda etiuda została wnikliwie omówiona z prowadzącymi, a dzieci udzielając sobie wzajemnie wskazówek nie miały wątpliwości, które zachowania w tramwaju czy na przystanku są niedopuszczalne.

3.jpg

Kultura podróżowania

I tak oto w formie zabawnych scenek mali aktorzy uświadamiali sobie wzajemnie jak ważne są zasady obowiązujące w tramwaju oraz na przystanku: czym może skutkować spożywanie posiłków w jego wnętrzu; jak należy zareagować, gdy wsiądzie do tramwaju osoba starsza czy jak niezręczne jest prowadzenie głośnych rozmów. Dzieci z entuzjazmem dzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz radami, w jaki sposób okazywać życzliwość i nieść pomoc osobom tego potrzebującym.

2.JPG

Po drugiej edycji przeprowadzonych warsztatów możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że uczniowie są coraz bardziej świadomi poprawnych zachowań w tramwaju oraz na przystanku. Najmłodsi znają już elementarne zasady kulturalnego podróżowania. A to sprawia, że organizowanie akcji edukacyjnych skoncentrowanych na najmłodszych ma sens i przynosi zamierzony efekt.

4.JPG


„Tajemnica tramwaju” - zaproszenie na warsztaty edukacyjne

We wtorek, 24 listopada w Teatrze Ochoty o godz. 11.00, odbędą się ostatnie w tej edycji kampanii „Bądźmy Razem Bezpieczni” interaktywne warsztaty edukacyjne dla klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym. Poprzez warsztaty dzieci zdobywają wiedzę z zakresu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z komunikacji miejskiej. Poznają także bardzo trudną
i odpowiedzialną prace motorniczego i kontrolera biletów w komunikacji miejskiej.

Warsztaty są formą zabawy teatralnej i mają charakter interaktywny. Na początek osoby prowadzące opowiadają o swojej pracy i wyzwaniach z nią związanych. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, kim są. Następnie uczestnicy stworzą papierowy tramwaj wraz z jego wszystkimi częściami: kasowniki, miejsca siedzące, kabiną motorniczego, a także umieszczą we właściwych miejscach piktogramy wskazujące miejsca dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz kobiet w ciąży
i z dziećmi.
Następnie dzieci zostaną zaproszone do wzięcia udziału w krótkich scenach aktorskich (etiudach), w których wcielą się
w rolę pasażerów. Do ich zadań należało będzie rozpoznanie sytuacji odbiegającej od ogólnie przyjętych zasad i zwrócenie uwagi, jak należy zareagować lub skorygować niepoprawne zachowanie.

Etiudy teatralne

Tematy poszczególnych etiud to m.in.:
- zasady wsiadania oraz wysiadania z tramwaju;
- sposób zachowania się na przystanku tramwajowym oraz w samym tramwaju;
- zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy tramwajem;
- ustępowanie miejsca osobom niepełnosprawnym, starszym, kobietom w ciąży itd.;
- konsekwencje spożywania napojów oraz jedzenia w tramwaju;
- głośna rozmowa (zarówno ze współpasażerami jak i przez telefon) oraz głośne słuchanie muzyki;
- pasażer z dużym bagażem.

Każda z odgrywanych scen teatralnych będzie przyczynkiem do późniejszych dyskusji z osobami prowadzącymi, która pomoże zrozumieć dzieciom dlaczego zaprezentowane zachowanie jest niepoprawne i co się kryje za zwrotem „kulturalna jazda tramwajem”. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma upominek.

O warsztatach edukacyjnych „Tajemnica tramwaju”

Od 6 października do 24 listopada przeprowadzonych zostało łącznie 20 warsztatów i wzięło w nich udział blisko 1 000 dzieci z warszawskich szkół podstawowych. To trzecia edycja zajęć w ramach kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni, której działania cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony dzieci oraz ich opiekunów.


Podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwajowej łączącej Wolę, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotówi Wilanów

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała umowę z konsorcjum wykonawców występujących wspólnie: Safege S.A.S. (Lider Konsorcjum) - Francja oraz Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na „wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Wartość umowy wynosi 3 566 170,99 zł brutto.

2.jpg

Przedmiotem zamówienia jest  „wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo–przestrzennej dla potrzeb budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Zamówienie obejmuje m.in.: projekt stałej organizacji ruchu i analizę układu zasilania trakcji tramwajowej oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będą stanowić podstawę do późniejszego wykonania dokumentacji projektowej.

Jeden przetarg – sześć zadań

Zamówienie obejmuje równoległą realizację sześciu zadań w trzech etapach w zakresie:

Zadanie A: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do dworca Zachodniego;

Zadanie B: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od dworca Zachodniego do węzła Bitwy Warszawskiej 1920 r./Grójecka;

Zadanie C: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej przez ulice: Żwirki i Wigury, Rostafińskich (obrzeża Pola Mokotowskiego) i Boboli;

Zadanie D: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od stacji metra Pole Mokotowskie do ul. św. Bonifacego przez ulice: Rakowiecką, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego z rozgałęzieniami w ul. Gagarina i w ul. św. Bonifacego (do obecnej pętli autobusowej Stegny);

Zadanie E: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. św. Bonifacego do Południowej Obwodnicy Warszawy przez ul. Sobieskiego i al. Rzeczpospolitej z odnogą w ul. Branickiego;

Zadanie F: koncepcja torów odstawczych bądź pętli klasycznej w rejonie stacji metra Ratusz-Arsenał.

Terminy i realizacja zamówienia

W I etapie, w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca  przygotuje m.in.: pełną inwentaryzację terenu, opracuje koncepcję układu geometrycznego trasy tramwajowej, określi zakres inwestycji poprzez wskazanie numerów działek i obrębów oraz przeprowadzi analizę ich stanu własności. Wykonawca przedstawi także potencjalne kolizje z istniejącą i planowaną infrastrukturą, wykona projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej, określi szacunkowe koszty budowy i eksploatacji tras w podziale na typy konstrukcji torowisk i inne istotne elementy w oparciu o ceny wskaźnikowe.

W  II etapie, w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca opracuje dla każdego zadania materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

W III etapie Wykonawca wykona ostateczną wersję opracowania dla wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z zakresem koncepcji, a także przygotuje materiały dodatkowe (m.in.: uzyska warunki techniczne na przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury, dokona analizy układu zasilania podstacji trakcyjnych, opracuje propozycje przebiegów tras kabli trakcyjnych, dokona kalkulacji kosztów budowy – w tym usunięcia kolizji oraz zagospodarowania terenu – i utrzymania trasy. Wykonawca będzie musiał także uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Koncepcja będzie stanowiła istotny krok na drodze do budowy trasy. Dzięki niej uzyskana zostanie decyzja środowiskowa – kluczowy dokument dla realizacji każdej inwestycji infrastrukturalnej, niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.


Historia tramwajów w Warszawie 1866-2015 w godzinę – jedyna taka podróż… w czasie

Spółka Tramwaje Warszawskie, przez informacje wyświetlane w tramwajach na monitorach LCD, zaprosiła swoich pasażerów na bezpłatne przejazdy tramwajem promocyjnym, w którym będzie można poznać prawie stupięćdziesięcioletnią (1866-2015) historię tramwajów w Warszawie. Przewodnikiem będzie
dr Marek Ostrowski, pomysłodawca podyplomowych studiów varsavianistycznych. 

Tramwaj promocyjny wyruszy 7 (sobota), 8 (niedziela), 14 (sobota), 15 (niedziela) oraz 22 (niedziela) listopada
w godzinach: 17.30 oraz 19.00 z placu Narutowicza. Przejażdżka potrwa około godziny, a tramwaj pojedzie następującą trasą:

pl. Narutowicza – pl. Zawiszy – Okopowa – al. „Solidarności” – Stare Miasto – dw. Wileński – Targowa – al. Zieleniecka – most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Narutowicza.

Uwaga! Tramwaj nie będzie zatrzymywał się na żadnym z przystanków.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na przejażdżkę obowiązywały wcześniejsze zapisy. Zainteresowanie było jednak tak ogromne, że w ciągu tygodnia od ukazania się pierwszego ogłoszenia, tj. 28 października, lista uczestników przejazdów była już zamknięta.

Podczas 10 przejazdów tramwajem promocyjnym dr Marek Ostrowski, miłośnik Warszawy, podzieli się z uczestnikami wiedzą z zakresu historii tramwajów na przestrzeni niespełna 150 lat (1866-2015) jednocześnie opowiadając o samej Warszawie w kontekście przemierzanej trasy.

Opowieść o historii tramwajów przewodnik rozpocznie wspomnieniem tramwajów konnych, które rozpoczęły kursowanie
w 1866 roku, następnie przybliży niezapomniane pierwsze tramwaje elektryczne typu A (1908 rok), pierwsze tramwaje szybkobieżne typu 13N, które pojawiły się na warszawskich torowiskach w 1959 roku, a definitywnie pożegnaliśmy
31 grudnia 2012 roku, zakończą ją natomiast tramwaje nowoczesne: z częścią niskopodłogową, typu: 112N (1996 rok) oraz te całkowicie niskopodłogowe typu 120N (2007 rok). A to wszystko wzbogacone niebywałą wiedzą dr. Marka Ostrowskiego o samej Warszawie.

Dr Marek Ostrowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; pomysłodawca
i realizator podyplomowych studiów varsavianistycznych, członek m.in.: Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Teledetekcji KBKiS PAN, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, twórca Samodzielnej Pracowni Informacji Obrazowej SCI-ART, realizator takich przedsięwzięć jak: Panorama Warszawy Przełomu Wieków, cykl 20 sesji naukowych poświęconych zobrazowaniem Warszawy pt.: „Tematyczne Panoramy Warszawy”, współorganizator projektu „ProjektWarszawa” dotyczącego wizualnych aspektów miasta Warszawy.